Schuljahr 2021/22 - Schulautonom freie Tage 

Montag, 25.10.2021

Freitag,  07.01.2022

Freitag,  27.05. 2022


Herbstferien

23.10.- 02.11.2021